Jag har fått vita prickar på mina betongplattor efter några år

Det ni på plattorna är en slags lav som kallas för Flisepest. Den kan uppkomma både på solutsatta och skuggiga betongytor. Denna lav är hård att rå på men det går. Genom upprepad användning av Tercol stentvätt samt skrubbning av ytorna kan Flisepesten betvingas. När plattorna är rena på ytan bör Tercol påföras som inte sköljs av. Den går då ner i rötterna på laven. Behandlingen kan dock ta något år innan effekt uppnås då rötterna på laven helt måste dö.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss