Det lossnar små bitar i ytan av mina betongplattor

Ytsläpp kan förekomma vilket innebär att små bitar på plattan lossnar eller saknas. Detta sker oftast av kalk-/stenbitar som sprängs och lossnar då plattan börjar användas eller utsätts för första vintern. Om det är kalk syns det oftast som en liten krater med vit prick i botten. Stenbit eller korn som lossnat lämnar oftast ett mer oregelbundet djupare hål. Det kan också förekomma mikrosprickor. Då detta är naturligt förekommande får det förekomma 10 st ytsläpp/10 kvadratmeter lagd yta. Detta syns tydligare på riktigt släta plattor såsom exempelvis Funkis eller City stormix. Ytsläpp är inget som påverkar plattans hållfasthet eller styrka.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss