Hur tjockt lägger man grus/dekorsten?

Uppfart - cirka 6 cm

Gångar- cirka 6 cm

Till dekorytor som exempelvis rabatter är det stenens storlek som bestämmer hur tjockt lager man behöver för att fiberduken ska täckas.

5-15 mm - cirka 3 cm

15-30 mm - cirka 5 cm

30-60 mm - cirka 7 cm

OBS! Ska dekorytan beträdas lägg minst 6 cm tjockt.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss