Gråvita fläckar på mina betongstenar

Betongsten gjuts av grus, vatten och cement. Eftersom cement innehåller kalk kan kapillärkraften orsaka kalkutfällning. Det gäller all betongsten och på färgade produkter syns det ofta tydligare. Detta är inget fel, utfällningen försvinner med tiden. Vill man påskynda processen finns särskilda preparat som hjälper till. Kalkborttagningsmedel är dock syrabaserat och bör endast användas med stor försiktighet då de påverkar ytan och åldrar plattorna i förtid. Kalkutfällningar är icke reklamationsgrundande.

Om ni önskar byta några plattor innan läggning p.g.a. av utseende har ni naturligtvis möjlighet att göra det i någon av våra butiker som har produkten i lager.

Vi har ingen möjlighet att stå för transport av stenbyten som ej är reklamationsgrundande.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss