Behöver jag ha fiberduk under dekorstenen?

Vi rekommenderar att man använder fiberduk under sin dekorsten. Fiberduken fyller två funktioner. Dels som avskiljare mellan olika material och dels för att för att minimera ogräset.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss